Veiligheid:

Wij zijn in het bezit van een persoonsgebonden VCA (leidinggevende) diploma en werken met goedgekeurde machines. Bovendien zijn wij op de hoogte van de laatste veiligheidseisen van de Arbo.

Gezondheid:

Wij maken gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn en werken met goedgekeurde bronafzuigsystemen. Wanneer nodig kan er in veel gevallen stofvrij geboord worden. Ook hier voldoen wij ruimschoots aan de laatste Arbo gezondheidseisen.

Milieu:

Bij aanschaf van de machines wordt er nauwkeurig gekeken naar de milieubelasting alvorens wij tot aanschaf overgaan.

Wij nemen de Veiligheid, Gezondheid en Milieueisen dusdanig serieus dat wij niet wachten op een Wet die komt of aangepast wordt, maar investeren al voordat deze Wet of aanpassing daadwerkelijk van kracht is. Veiliger en gezonder voor u en onszelf en voor een schoner milieu!
Snel contact? Bel:0655683513